fbpx

1. Introducere

Termenii și condițiile de utilizare descriu regulile privind accesul și utilizarea de către dumneavoastră (denumit în continuare „Utilizatorul”) a website-ului https://www.warofkay.ro  (denumit în continuare „WarOfKay.ro”, sau „Website-ul”), care este deținut și gestionat de către SC WAR OF KAY HOUSE SRL (CUI: 44063574), persoană juridică, cu sediul în Buftea, str. Crișan nr. 64A, jud. Ilfov, „Operator de date cu caracter personal” (în sensul art. 4, alin. 7 din GDPR) colectate prin intermediul WarOfKay.ro.

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

2. Acordul dumneavoastră

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a acestui Website, înainte de a-l accesa. Prin accesarea acestui website, confirmați faptul că:

 • Aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală privind consimțământul în jurisdicția dumneavoastră sau că aveți autorizație din partea tutorelui legal pentru a fi de acord cu Termenii de utilizare;
 • Sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare.
 • Sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
 • Sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele prevăzute în Politica de confidențialitate. Atunci când ne contactați prin intermediul oricărui canal sau prin orice mijloace, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu prevederile GDPR..
 • Sunteți de acord cu Politica de cookies. Dacă doriți să vă personalizați preferințele privind modulele cookie, vă rugăm să accesați Politica noastră privind modulele cookie.

Orice persoană care vizitează website-ul WarOfKay.ro și care oferă date cu caracter personal prin intermediul acestui website își manifestă în mod expres și neechivoc acordul pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date de către SC WAR OF KAY HOUSE SRL;
 • transmiterea către dumneavoastră a unor materiale promoționale specifice marketingului direct sau email marketing-ului;
 • soluționarea de către SC WAR OF KAY HOUSE SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • oricare alte alte activitati întreprinse de WarOfKay.ro și permise de lege, care nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

SC WAR OF KAY HOUSE SRL va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le veți furniza prin intermediul acestui website, conform Politicii de confidențialitate.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și cu condițiile de utilizare, vă rugăm să nu accesați / utilizați acest website!

3. Conduita utilizatorului

Prin utilizarea Website-ului, confirmați faptul că sunteți de asemenea de acord:

 • Să furnizați informații reale, complete și actualizate;
 • Să nu întrerupeți sau să interveniți în securitatea Website-ului, sau să abuzați în alt mod de acest website sau de orice alte servicii, resurse ale sistemului, conturi, servere sau rețele conectate la sau accesibile prin intermediul acestui website sau website-uri afiliate care au legătură cu acesta;
 • Să nu transmiteți prin intermediul sau pe acest website spam, scrisori în lanț, emailuri reclamă sau orice alt tip de email general nesolicitat către persoane sau entități care nu au fost de acord să primească astfel de emailuri;
 • Să nu încercați să obțineți acces neautorizat la acest website sau la părți din acest website care sunt restricționate accesului general;
 • Să dați dovadă de o conduită neabuzivă și legală în ceea ce privește website-ul nostru web, față de noi și față de oricare altă terță parte.
 • Să aveți un comportament responsabil și legal în ceea ce privește utilizarea acestui website, a conținutului și a datelor distribuite de / descărcate de pe  sau accesate din / prin intermediul WarOfKay.ro.
 • Să ne despăgubiți pentru orice daune care pot rezulta din încălcarea acestor termeni și condiții de către dumneavoastră sau terțe persoane care acționează sub autoritatea dumneavoastră

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și cu condițiile de utilizare, vă rugăm să nu accesați / utilizați acest website. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a contacta autoritățile competente pentru daune.

4. Conținutul și disponibilitatea website-ului

Website-ul https://www.warofkay.ro este destinat prezentării și promovării brandului War Of Kay. Materialele și informațiile de pe website sunt publicate în scop comercial, informativ și educațional.

Putem înceta, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al acestui website, inclusiv disponibilitatea oricăror funcționalități, în orice moment și la discreția noastră. Putem elimina, modifica sau schimba în orice alt mod orice conținut, inclusiv cel al terților, de pe sau din cadrul acestui website.

Putem, la propria discreție exclusivă, să impunem limite cu privire la anumite funcționalități ale website-ului sau putem restricționa accesul dumneavoastră la părți din sau la întregul website, fără notificare sau asumarea răspunderii. WarOfKay.ro poate sista utilizarea de către dumneavoastră a acestui website în orice moment, la propria discreție exclusivă.

Informațiile și serviciile afișate pe website fac obiectul modificărilor, fără notificare. Deși facem eforturi de a menține conținutul website-ului nostru actualizat, nu ne asumăm obligația de a actualiza informațiile prezentate pe website.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Întreg conținutul furnizat pe acest Website, inclusiv (dar fără a se limita la) design, text, materiale multimedia, grafice, alte fișiere, precum și selecția sau organizarea acestora, este deținut de / licențiat către WarOfKay.ro și protejat de legile aplicabile.

Toate mărcile comerciale de pe acest Website (fie înregistrate sau nu), reprezintă mărci comerciale ale WarOfKay.ro și/sau ale afiliaților săi sau ale respectivilor proprietari sau titulari și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate de către dumneavoastră (în întregime sau parțial) decât pentru folosinta dumneavoastra personala, fără intenții comerciale.

Niciun conținut de pe acest Website nu va fi interpretat ca oferind vreun drept sau licență utilizatorilor pentru orice drepturi de copyright, mărci comerciale, patente sau orice alte drepturi intelectuale de proprietate deținute de către WarOfKay.ro.

Orice modificare, copiere, distribuire, clasificare, reproducere, republicare, descărcare, afișare, postare, transmitere sau vânzare în orice formă sau prin orice mijloace (în întregime sau parțial), se poate realiza exclusiv în baza prevederilor legale în vigoare și doar cu acceptul prealabil al WarOfKay.ro. Orice încălcare a dispozițiilor și prevederilor legale poate atrage răspundere civilă.

În cea mai mare măsură permisibilă conform legii aplicabile (și cu excepția celor convenite în mod expres în scris), WarOfKay.ro neagă orice garanții de orice tip (fie în mod expres sau tacite), inclusiv (dar fără a se limita la) orice garanție comercială, garanție de potrivire pentru un anumit scop și/sau garanție de neîncălcare a proprietății intelectuale.

6. Neangajarea răspunderii

Cu toate că am întreprins toate demersurile necesare pentru asigurarea securității Website-ului, WarOfKay.ro ar putea fi oricând victima unor atacuri cibernetice care pot consta inclusiv în probleme de funcționare și / sau inserarea pe website a unor viruși informatici, de către terțe părți, rău intenționate. Într-o astfel de situație, SC WAR OF KAY HOUSE SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse utilizatorilor ca urmare a accesării website-ului.

WarOfKay.ro acordă nici o garantie referitoare la:

 • funcționarea anevoioasă sau întreruperea posibilității de utilizare a website-ului;
 • afectarea în sens negativ a dispozitivelor utilizate de utilizatori pentru accesarea website-ului;
 • inexistența pe website a unor viruși sau a altor componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

7. Legea aplicabilă și jurisdicția

Termenii și condițiile de utilizare sunt guvernate de legislația din România și Uniunea Europeană. Vom încerca să soluționăm orice neînțelegeri în mod amiabil. În caz contrar, orice dispute vor fi soluționate de tribunalele competente din România sau (după caz) Uniunea Europeană, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. Modificările termenilor și condițiilor de utilizare

Putem modifica acești Termeni de utilizare periodic pentru a reflecta schimbările legislației aplicabile, ale politicilor noastre interne, ale Website-ului, sau ale tehnologiei utilizate. Ori de câte ori reveniți pe website-ul nostru, vă rugăm să verificați data ultimei actualizări a acestor Termeni de utilizare și modificările relevante, dacă există.

9. Link-uri către website-urile terților

Acest website poate conține linkuri către terțe website-uri. Decizia de accesare a acestor link-uri vă revine în totalitate. Aceste linkuri nu constituie validare sau o recomandare din partea noastră și nu atrage răspunderea pentru website-urile la care facem trimitere, orice conținut, servicii sau produse disponibile pe și prin intermediul acestor website-uri sau pentru companiile asociate cu aceste website-uri. Nu revizuim și nu controlăm conținutul website-urilor terților. În mod explicit negăm orice răspundere pentru conținutul oricăror website-uri terțe ce au legătură cu acest website și vă recomandăm să folosiți propria apreciere când accesați orice website al terților la care face trimitere acest website.

IMPORTANT! Vă rugăm să citiți de asemenea Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Pentru întrebări și nelămuriri, ne puteți contacta la adresa contact@warofkay.ro

Ultima actualizare: Iunie 2023